Kilder og litteratur fra eget bibliotek


Kilder og litteratur fra andre biblioteker

 

Der er hentet data blandt andet hos:

- Det Kongelige Garnisonsbibliotek

- Hærens arkiv

- Hærens Officersskoles Bibliotek

- Det Kongelige Bibliotek

- Erhvervsarkivet i Århus

- Regnskaber

- Gavnø Gods

-Godsarkivet

- Bygningsprotokkol udskrifter

- Kort- & Matrikelstyrelsen

- Matrikelkort

- Sognekort

- 4 cm kort 1970-1980

- Køge Byhistoriske Arkiv

- Brandtaxations Forretning 1761

- Landesarchiv Schleswig-Holstein, på Gottorp Slot

- Købstadsregnskaberne

- Bygningsafgiften 1802

- Landsarkivet i København

- Godsarkivet

- Skifteprotokoller

- Fæsteprotokoller- og breve

- Nationalhistorisk Arkiv ???

- Jordebøger fra Gavnø ???

- Forpagtnings- og lejekontrakter

- Arvefæsteskøder

- Matrikelprotokol 1688, 1844,

- Matrikelkort

- Jordebøger

- Danmarks Kirkebøger - Ministirial Bøger

- Vester Egesborg 530

- Snesere 549

- Sdr. Jernløse 350

- Ndr. Jernløse 342

- Sølperup

- Toksværd

- Dåbsprotokoller

- Begravelsesregistra

- Realregisteret

- Ejendomskort

- Udskrivningskort

- Udskiftningskort 1791

- Panteregisteret

- Nationalmuseet

- Mølleudvalgets arkiver

- Monologisk mølle indeks

- Næstved Byhistoriske Arkiv

- Rigsarkivet

- Folketællingslister i 1787, 1803, 1845, 1880, 1901

- Krigsarkivet

- Soldaterpapirer

- Lægdsruller

- Stambøger

- Rapportbogen for Underofficerer Tyske Kancelli

- Ekstrakter of Forestillinger 1770-1849 Ministirialbøger for Hertugdømmerne

- Glückstadt Slotsmenigheds Kirkebøger 1661-1815

 

Andre større kilder

Næstvedegnens Lokalhistoriske Arkiv - Teatergade 16, 4700 Næstved

Køge Byhistoriske Arkiv - Torvet 6, 4600 Køge Birte Broch - 53 65 69 76

Køge Museum - Helge Nielsen

 

Personer


Per Stobbe 1997