Hans Christian Tolstrup Christensen, skrev i 1950’erne sine
erindringer, hvori medlemmer af Stobbe-slægten nævnes. Jeg bringer nedenfor
uddrag af erindringerne, som kan supplere oplysninger om Petrea og
enkelte Stobbers bedrifter.

I pinsen [1905] skulle jeg have nogle dages ferie og havde planlagt en
cykletur til Broksø for at besøge min gamle principal, og undervejs gøre
ophold i Næstved og der mødes med min hjertenskær Elisabeth, hun var fra 1. maj elev på Haslev Højskole tillige med hendes søster Petrea.

Anne Petrea, der en kort tid passede huset for hendes broder i Hellerup.
Efter hans giftemål gik hun på kursus i København, hun havde tanker om at
uddannes til missionen. Hun var på Haslev Højskole tillige med Elisabeth,
derefter en tid på seminariets forberedelsesklasse. Uddannelsen til
missionen blev ikke gennemført, fordi missionsselskabets læge ikke ville
anbefale hende dertil. Hun havde da i nogle år plads som ung pige hos
forskellige damer, var også i England et årstid. Efter hjemkomsten blev hun
forlovet og gift med Christian Stobbe i St. Røttinge ved Tappernøje.

I fastelavn [1907] blev det til en københavnertur, hvor Elisabeth
[Søndergaard] og jeg mødtes hos hendes broder Peter i Hellerup. De var
blevet gift et par år i forvejen og havde en lille pige Lissi på et års tid.
Vi besøgte også Peters svoger, Peter Andersen i Holsteinsgade, han havde forretning med øl, vin og tobak. Han var ugift og Petrea Søndergård passede huset for ham. Der traf vi sammen med en ung mand, Johs. Stobbe fra St. Røttinge, der var stud. med. Han måtte dog opgive studiet på grund af en hudsygdom, senere blev han redaktør af et venstreblad i Skjern.

Vi havde den lykke altid at have flinke medhjælpere [på gården “Farelund” i
Gammel Havdrup]. [...] 1937 tiltrådte Johannes Stobbe fra St. Røttinge
pladsen som bestyrer og hans søster Ellen Stobbe som husbestyrerinde. For Ellens vedkommende blev tjenesten et år, og hun afløstes af søsteren Ruth Stobbe, der et halvt år senere afløstes af Margrethe Stobbe fra Sølperup ved Bækkeskov.

Bidrag fra Søren Tolstrup 2001